Rechtstreeks Advies: juridisch advies, bemiddeling en training


Juridisch advies; Wat kunt u verwachten?

Rechtstreeks Advies staat voor duidelijkheid; helder advies in begrijpelijke taal, afgestemd op de doelgroep/opdrachtgever.

Rechtstreeks Advies is een betrouwbare partner bij complexe projecten (onder andere ter zake infra, mobiliteit, gebiedsontwikkeling, vastgoed of grootschalige milieuprojecten) met een sterke focus op het creëren en in stand houden van een goede samenwerking tussen betrokken partijen.

Rechtstreeks Advies wijst u de weg door het woud van regelgeving. Gestreefd wordt naar het aandragen van meerdere mogelijkheden om uw bestemming te bereiken. U kunt er van op aan dat Rechtstreeks Advies u waarschuwt als u zich op gevaarlijk terrein begeeft. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kan Rechtstreeks Advies een quick scan uitvoeren of een diepgaand juridisch (vervolg)advies uitbrengen.

Rechtstreeks Advies helpt overheden bij het terugdringen van regeldruk en implementatie van regelgeving.


Bemiddeling; Wat kunt u verwachten?

Rechtstreeks Advies zoekt naar een oplossing die voor betrokken partijen aanvaardbaar is.   

Rechtstreeks Advies zoekt met partijen naar een gemeenschappelijk belang nu of in de toekomst. Het gemeenschappelijk belang is het vertrekpunt voor het vinden van een oplossing. Als er geen enkel gemeenschappelijk belang is, heeft bemiddeling geen zin. Het gaat bij bemiddeling dan ook niet om het beslechten van een juridisch geschil, alhoewel dat wel de aanleiding kan zijn, maar om het oplossen van een probleem. Rechtstreeks Advies laat partijen zo goed mogelijk voor hun belangen opkomen en zo veel mogelijk hun eigen oplossingen aandragen. De door partijen overeengekomen oplossing kan desgewenst door Rechtstreeks Advies in een juridisch document worden vastgelegd.


Training; Wat kunt u verwachten?

Rechtstreeks Advies verzorgt cursussen en training op maat.

Rechtreeks Advies heeft een cursus ontwikkeld  "Procederen in het bestuursrecht: 10 tips". Deze cursus behandelt aan de hand van tien tips een aantal praktische zaken zoals dossieropbouw en optreden ter zitting. De cursus duurt ongeveer twee uur en is bestemd voor juristen en niet-juristen die (gaan) procederen in het bestuursrecht.

Home
Contacteer ons